top of page
DRA_Ilustracion_006.png
DRA_Ilustracion_007.png

Target: Interessats en oferta formativa de tipus audiovisual i tecnològica.

Lema: "Troba la màgia" a CIFO LH

Base conceptual: Desenvolupament d'un cartell publicitari per a CIFO LH

Pretén transmetre el potencial i l'àmplia oferta formativa del centre.

Descripció:

Estil màgic i misteriós.

Tons freds i càlids.

Dominants creuades que doten d'alt contrast entre llums i ombres.

Efectes visuals.

Semblança a la realitat, malgrat transmetre ficció.

Fusió de plans que creen sensació de profunditat.

Lectura visual triangular i centrada.

DRA_Ilustracion_008.png
DRA_Ilustracion_009.png
bottom of page